• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

W skrócie

Centrum Realizacji Inicjatyw ANIMUS  - organizacja pozarządowa w Jeżowem, powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 22 grudnia 2011, a do Krajowego Rejestru Sądowego wpisana 25 stycznia 2012.

Kontakt z nami

Centrum Realizacji Inicjatyw "ANIMUS"

Jeżowe 395 a, 37-430 Jeżowe

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Quest "Poznaj Jeżowe"

 

Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

22 kwietnia 2012 Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem zorganizowało imprezę o charakterze wernisażu połączonego z wieczorem poetyckim pod nazwą: Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury. Przedsięwzięcie swym zasięgiem obejmowało głównie Gminę Jeżowe. Zaproszenie do uczestnictwa w wernisażu i wystawach kierowane było do mieszkańców całego obszaru LGD. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia było przybliżenie mieszkańcom Gminy Jeżowe dorobku artystycznego lokalnych twórców. Organizowana impreza miała na celu także promocję lokalnych twórców oraz umożliwienie im zaprezentowania swojej twórczości szerokiemu kręgu odbiorców z terenu całego obszaru LGD.
W wernisażu wzięli udział artyści plastycy, rzeźbiarze i malarze z terenu gminy Jeżowe. W ramach realizowanego działania została nawiązana współpraca z 16 artystami.
Artyści (rzeźbiarze, malarze, fotografowie) dostarczyli swoje prace, natomiast poeci zaprezentowali swoje utwory podczas samej imprezy. Artyści zaprezentowali swoje najlepsze prace w formie wystawy oraz osobiście lub za pośrednictwem konferansjera dokonali krótkiej prezentacji swojej działalności. Podczas imprezy został także zorganizowany wieczór poetycki promujący talenty literackie z terenu gminy (4 młodych poetów). Gościem specjalnym części poetyckiej był Ryszard Mścisz, poeta pochodzący z Jeżowego.
Organizowana impreza była również okazją do dokonania inauguracji i promocji działalności nowopowstałego Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem, jako organizacji mającej na celu podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności Gminy Jeżowe. Informację o stowarzyszeniu przedstawił prezes stowarzyszenia Pan Robert Bednarz.
Dla wszystkich artystów biorących udział w imprezie zostały rozdane nagrody (upominki).

W wyniku realizowanego przedsięwzięcia nastąpiło pogłębienie wiedzy na temat lokalnego (regionalnego) dziedzictwa kulturowego. Dla sporej części uczestników impreza była sposobnością do poznania rodzimej kultury. U artystów nastąpił wzrost motywacji do działania w lokalnym środowisku, zwiększyła się ich otwartość, a także nastąpiło zwiększenie umiejętności twórczej realizacji swoich działań we współczesnych realiach życia. Nastąpiło wzmocnienie tożsamości społecznej i kulturowej mieszkańców. Realizowana impreza przyczyniła się do wzrostu aktywności kulturowej i obywatelskiej mieszkańców obszaru LGD. Realizowane przedsięwzięcie miało innowacyjny charakter ponieważ było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane na terenie Gminy Jeżowe.

Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze ::

Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko

Funkcja

Elżbieta Rogala

Przewodniczący

Zając Waldemar

Sekretarz

Paweł Siuśta

Członek

O nas

Szanowni Państwo !!

Widząc potrzebę realizacji większej liczby działań prospołecznych, wspólnie z aktywną grupą osób postanowiliśmy zainicjować powołanie stowarzyszenia, które byłoby swoistym „animatorem”, miejscem dającym możliwość uaktywnienia wielu ciekawych inicjatyw i atrakcyjnych przedsięwzięć realizowanych w Gminie Jeżowe.
Inicjatorami powstania takiego stowarzyszenia byli: Zbigniew Bednarz, Krystyna Jabłońska, Krzysztof Lesiczka, Wiesław Łach i Krzysztof Tomczyk. Wszyscy oni dostrzegli potrzebę powołania stowarzyszenia, które będzie wspierać ludzi młodych, stawiać na edukację i kulturę oraz podejmować wszelakie inicjatywy społeczne realizowane przez różne podmioty.
Mając świadomość, że powołanie podmiotu który posiada osobowość prawną, daje szereg możliwości realizacji różnych ciekawych i atrakcyjnych przedsięwzięć, a co najważniejsze stwarza szanse na pozyskanie środków finansowych na ich realizację”, w ubiegłym roku wspólnie z grupą osób podjęliśmy inicjatywę założenia w Jeżowem stowarzyszenia.
Tak też się stało, bo 22 grudnia 2011. Na spotkaniu założycielskim podjęto uchwałę o założenia stowarzyszenia o nazwie: Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem, oraz dokonano wyboru władz stowarzyszenia.
Nowo powstałe stowarzyszenie zostało zarejestrowane już 25 stycznia 2012 r. i otrzymało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
Można powiedzieć, że od tego dnia stowarzyszenie rozpoczęła oficjalną działalność. W ramach naszej działalności oprócz działań prospołecznych realizowanych przez nas, chcemy podejmować współpracę z innymi podmiotami (np. samorząd gminny) a przede wszystkim z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy. Wiemy, że niejednokrotnie posiadają one duży potencjał ale często brakuję wsparcia czy też odpowiedniej informacji. Tak więc zapraszamy do współpracy.
Jak już wspomniano jednym z naszym celów jest wspieranie innych podmiotów a przede wszystkim promowanie ich aktywności ale także docenianie osób, które wnoszą wiele do życia naszego społeczeństwa a często są niezauważani. Chcemy aby takie osoby promować bo to przyczynia się do promocji naszej gminy.
Mam nadzieję, że stowarzyszenie „ANIMUS” (jak łacińskie pochodzenie tego słowa wskazuje) będzie ożywiać, inspirować i pobudzać do działania różne osoby i podmioty.
Chcemy aby stowarzyszenie Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” było prężnie działającym organizacją, którego działalność zostanie dostrzeżona przez wielu mieszkańców, a cel, jakim jest społeczno-ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności lokalnej gminy Jeżowe, zostanie osiągnięty. Tego życzę wszystkim członkom stowarzyszenie Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS”.

Zarząd

Imię i nazwisko

Funkcja

Robert Bednarz

Prezes

Zbigniew Bednarz

Z-ca Prezesa

Krystyna Jabłońska

Sekretarz

vacat

Skarbnik

Krzysztof Lesiczka

Członek

Łukasz Klimek

Członek

Michał Wasyliszyn

Członek

Więcej artykułów…

  1. Strona główna

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: