• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

22 kwietnia 2012 Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem zorganizowało imprezę o charakterze wernisażu połączonego z wieczorem poetyckim pod nazwą: Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury. Przedsięwzięcie swym zasięgiem obejmowało głównie Gminę Jeżowe. Zaproszenie do uczestnictwa w wernisażu i wystawach kierowane było do mieszkańców całego obszaru LGD. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia było przybliżenie mieszkańcom Gminy Jeżowe dorobku artystycznego lokalnych twórców. Organizowana impreza miała na celu także promocję lokalnych twórców oraz umożliwienie im zaprezentowania swojej twórczości szerokiemu kręgu odbiorców z terenu całego obszaru LGD.
W wernisażu wzięli udział artyści plastycy, rzeźbiarze i malarze z terenu gminy Jeżowe. W ramach realizowanego działania została nawiązana współpraca z 16 artystami.
Artyści (rzeźbiarze, malarze, fotografowie) dostarczyli swoje prace, natomiast poeci zaprezentowali swoje utwory podczas samej imprezy. Artyści zaprezentowali swoje najlepsze prace w formie wystawy oraz osobiście lub za pośrednictwem konferansjera dokonali krótkiej prezentacji swojej działalności. Podczas imprezy został także zorganizowany wieczór poetycki promujący talenty literackie z terenu gminy (4 młodych poetów). Gościem specjalnym części poetyckiej był Ryszard Mścisz, poeta pochodzący z Jeżowego.
Organizowana impreza była również okazją do dokonania inauguracji i promocji działalności nowopowstałego Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem, jako organizacji mającej na celu podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz społeczności Gminy Jeżowe. Informację o stowarzyszeniu przedstawił prezes stowarzyszenia Pan Robert Bednarz.
Dla wszystkich artystów biorących udział w imprezie zostały rozdane nagrody (upominki).

W wyniku realizowanego przedsięwzięcia nastąpiło pogłębienie wiedzy na temat lokalnego (regionalnego) dziedzictwa kulturowego. Dla sporej części uczestników impreza była sposobnością do poznania rodzimej kultury. U artystów nastąpił wzrost motywacji do działania w lokalnym środowisku, zwiększyła się ich otwartość, a także nastąpiło zwiększenie umiejętności twórczej realizacji swoich działań we współczesnych realiach życia. Nastąpiło wzmocnienie tożsamości społecznej i kulturowej mieszkańców. Realizowana impreza przyczyniła się do wzrostu aktywności kulturowej i obywatelskiej mieszkańców obszaru LGD. Realizowane przedsięwzięcie miało innowacyjny charakter ponieważ było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane na terenie Gminy Jeżowe.

Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze :: Znane Twarze ::

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: