• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Młodzi z pasją działają aktywnie”

W dniu 29.08.2013 r. w parku gminnym w Jeżowem miało miejsce spotkanie podsumowujące realizację projektu „Młodzi z pasją działają aktywnie”.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich uczestników. Brali w nim udział zaproszeni goście: Aleksandra Kuśmider (półfinalistka programu „Mam Talent”) i Mateusz Święcicki (dziennikarz sportowy TV Orange) oraz członkowie Stowarzyszenia CRI „Animus” w Jeżowem: Robert Bednarz, Zbigniew Bednarz, Krystyna Jabłońska, Ryszard Mścisz, Michał Wasyliszyn, Justyna Delekta i Paweł Siuśta (są to zarazem osoby współuczestniczące w realizacji projektu). Ponadto obecni byli zaproszeni rówieśnicy uczestników projektu, którzy pomagali przy realizacji różnych przedsięwzięć projektowych.


Na początku pan Robert Bednarz - Prezes Stowarzyszenia „Animus” przedstawił krótką informację na temat realizowanego projektu „Młodzi z pasją działają aktywnie”, następnie omówił całościowy program spotkania. Spotkanie to dzieliło się na dwie części. W pierwszej miała miejsce wizyta Aleksandry Kuśmider i Mateusza Święcickiego. Wizyta ta była odpowiedzią na jedno z zaplanowanych w projekcie działań, które dotyczyło zorganizowania spotkania uczestników projektu ze znanymi osobami odnoszącymi sukces życiowy. Celem tej inicjatywy było ukazanie młodzieży dróg własnego rozwoju. Uczestnicy projektu zrozumieli, że sukces życiowy może odnieść każdy, kto właściwie określi priorytety i kto dąży do osiągnięcia założonych celów na płaszczyźnie życia prywatnego i zawodowego.
Następnie pan Robert poprosił Aleksandrę Kuśmider oraz Mateusza Święcickiego o zabranie głosu oraz zaprezentowanie swojego dorobku. W pierwszej kolejności Aleksandra Kuśmider opowiedziała zebranym o swojej pasji, jaką jest śpiew, o swoich doświadczeniach z muzyką, o różnych występach scenicznych. Dzieliła się również przeżyciami związanymi z półfinałem telewizyjnego programu „Mam Talent”. Na zakończenie swojego występu zaśpiewała trzy piosenki: Cykady na Cykladach, Rolling in the deep oraz Świat się pomylił. Obserwując Olę, można było stwierdzić, że spotkanie z jeżowską młodzieżą było dla niej „artystycznym i scenicznym wyzwaniem”, które przyjęła z wielką radością. Następnie Mateusz Święcicki opowiadał o swojej pracy zawodowej i o swojej „miłości”, jaką jest piłka nożna oraz bycie komentatorem sportowym. Podkreślił, że jego praca daje mu możliwość spotykania na co dzień wielu interesujących ludzi i wymaga dużego wysiłku intelektualnego. Powiedział, że to, co robi, jest jego prawdziwą pasją, która daje mu możliwość rozwoju osobowego. Swoją prezentację wzbogacił różnymi ciekawostkami ze świata sportu. Jego historia sukcesu jest dowodem na to, że sukces jest w zasięgu ręki każdego człowieka. Na zakończenie tej części spotkania młodzież miała możliwość zadawania pytań do zaproszonych gości.
Dzięki uczestnictwu w tym przedsięwzięciu młodzież zyskała wiedzę na temat metod i form odnoszenia sukcesów w życiu. Uczestnicy zobaczyli, że do sukcesu potrzebne są takie cechy, jak: cierpliwość, pracowitość, wytrwałość.
W drugiej części spotkania miało miejsce podsumowanie projektu „Młodzi z pasją działają aktywnie”. Prezes Stowarzyszenia, który koordynował realizację projektu, ocenił realizowane działania i stwierdził, że projekt był pewnego rodzaju innowacyjnym podejściem do realizacji działań podejmowanych przez młodzież i na rzecz młodzieży (maksymalne angażowanie młodzieży nie tylko w realizację projektu, ale również w proces współdecydowania w realizowanym projekcie). Powiedział, że ma nadzieję, iż projekt spełnił oczekiwania osób w nim uczestniczących i przyniósł ogólną radość.
Po podsumowaniu nastąpiło wręczenie pamiątkowych upominków dla uczestników projektu. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę z własnym portretem wykonanym malarsko przez uczestniczkę projektu, Mariolę Bujak. Pan Robert Bednarz podziękował wszystkim za udział w realizowanych działaniach.
Po zakończonej drugiej części miał miejsce poczęstunek. Podkreślić należy, iż cały poczęstunek (catering) został przygotowany przez uczestników projektu. Słowa szczególnego uznania należą się następującym osobom: Anecie Bąk, Małgorzacie Piędel, Joannie Rogala, Sabinie Piędel, Katarzynie Dąbek i Marioli Bujak.
Dalszą część wieczoru stanowiły wspólne śpiewy i tańce. Zabawy integracyjne poprowadziły uczestniczki projektu na czele z Katarzyną Dąbek.
Powyższe spotkanie zakończyło realizację projektu, który okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”, a przede wszystkim pokazał, jak ważna jest realizacja różnych inicjatyw skierowanych do młodzieży.

Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu Zakończenie projektu

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: