• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Młodzi z pasją działają aktywnie - informacje ogólne

Stowarzyszenie Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem w okresie od 1.06.2012 do 31.08.2013 r. będzie realizowało projekt: „Młodzi z pasją działają aktywnie” w ramach Ogólnopolskiego Programu „Równać Szanse 2012", Program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestnikami tegoż projektu będą osoby w wieku: 13 - 18 lat z trzech szkół naszej gminy: z Publicznego Gimnazjum w Jeżowem (10 osób), z Publicznego Gimnazjum w Cholewianej Górze (11 osób) i z Zespołu Szkół z Jeżowem (9 osób).
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości przez młodych ludzi z terenu gminy Jeżowe w przekonaniu o własnych możliwościach i poprzez realizację działań teatralnych, literackich, dziennikarskich i fotograficznych. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i będzie realizowany według trzech ścieżek: teatralna, literacka, dziennikarsko-fotograficzna. Osią projektu będzie kreatywne zastosowanie słów, obrazów i znaków, tworzących jakość zgodną z kanonami sztuki, stanowiąca o umiejętności profesjonalnego nimi operowania. Przedstawienie teatralne, tomik poetycki, artykuły, zdjęcia i gazetki stanowić będą wymierną jakość projektu i będą wyznaczniki działań poszczególnych grup. Jednocześnie te działania będą się zazębiać, a przez to decydować o wzajemnym rozwoju osobowym uczestników projektu.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty integracyjne, teatralne, literackie i dziennikarsko-fotograficzne, spotkania ze znanymi osobami (aktor, pisarz, dziennikarz, fotograf), wystawy prac, przedstawienie teatralne, wieczór poetycki, tomik twórczości. Zorganizowane zostaną wyjazdy do telewizji, redakcji. Jednym z ciekawych działań będzie również wspólny wyjazd w atrakcyjne turystycznie miejsce wybrane przez uczestników.
Dzięki projektowi młodzież pozna swój potencjał i w sposób twórczy zrealizuje swoje pomysły. Aktywność młodych przyczyni się do zwiększenia wiary we własne możliwości. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętność pracy zespołowej, planowania i realizacji działań, pozyskiwania partnerów.
Cieszy fakt, że ze 186 organizacji tylko 23 dostało dofinansowanie. Stowarzyszenie Centrum Realizacji Inicjatyw "ANIMUS" w Jeżowem pokazało, że choć to organizacja "młodziutka" (istnieje od grudnia 2011), ale równie "twórcza, efektywna i skuteczna".
W tym miejscu należą się podziękowania osobom, które były aktywnie zaangażowane w przygotowanie projektu. Są to pani Krystyna Jabłońska, pan Ryszard Mścisz, pan Grzegorz Kołodziej oraz pani Elżbieta Rogala.
Wartości dofinansowania projektu wynosi 37600 zł.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: