• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

 • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

 • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Stypendia pomostowe już przyznane!

7 osób z terenu gminy Jeżowe (Kamila Grabiec, Agata Anna Delekta, Adam Węglarz, Kinga Niedziałek, Bernadeta Rychlak, Damian Mścisz, Sylwia Rychlak), którym Komisja Stypendialna Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem udzieliła rekomendacji, otrzymało stypendium w wysokości 5.000 zł w ramach Programu Stypendiów Pomostowych na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

 

Szczegółowe informacje

Gimnazjaliści z gminy Jeżowe doskonalą twórczy warsztat

15-godzinne warsztaty literackie dla gimnazjalistów z gminy Jeżowe to jedno z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Kulturalne inspiracje młodych twórców”, który jest realizowany przez Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem. Nad tym zadaniem, finansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, czuwa prezes „ANIMUSA” – Robert Bednarz.

 

Warsztaty literackie :: Warsztaty literackie :: Warsztaty literackie :: Warsztaty literackie ::

Czytaj więcej: Gimnazjaliści z gminy Jeżowe doskonalą twórczy warsztat

Stypendia na I rok studiów "Dyplom z marzeń 2014" - wyniki

Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem na posiedzeniu komisji stypendialnej w dniu 7 sierpnia 2014 r. udzieliło rekomendacji maturzystom rocznika 2014 z Gminy Jeżowe do uczestnictwa w programie Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń.

W roku 2014 Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem przyzna 7 stypendiów, będą to stypendia w ramach programu Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń. Stypendia te będą finansowane ze środków zarządzanych przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz środków własnych Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

O stypendium mogli ubiegać się maturzyści rocznika 2014 z terenu Gminy Jeżowe, którzy dostali się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie. Ponadto musieli pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, a przede wszystkim osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze.

Do udziału zgłosiło się 12 uczestników. Komisja zweryfikowała formularze wraz z załącznikami pod względem formalnym. Wszyscy uczestnicy spełnili wymogi formalne.

Jako główne kryteria analizowano przede wszystkim osiągnięte wyniki w nauce.

Po szczegółowej analizie Komisja Stypendialna Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem postanowiła udzielić rekomendacji następującym osobom:

  • Kamila Grabiec - Jeżowe - 201,40pkt
  • Agata Delekta - Cholewiana Góra - 195,40 pkt
  • Adam Węglarz - Groble - 188,20 pkt
  • Kinga Niedziałek - Jata - 182 pkt
  • Bernadeta Rychlak - Jeżowe - 175,60 pkt
  • Damian Mścisz - Jeżowe - 172,20 pkt
  • Sylwia Rychlak - Jeżowe - 157 pkt

 

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 – segment II oraz Regulamin Prac Lokalnej Komisji Stypendialnej Programu „Dyplom z Marzeń” Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

Osoby posiadające rekomendację (wskazane 7 osób) muszą złożyć na stronie www.stypendium-pomostowe.pl wniosek o stypendium on-line (II etap). Termin złożenia upływa w dniu 18 sierpnia 2014 roku godz. 16.00.

Po wypełnieniu wniosku należy wydrukować kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami, podpisać je oraz złożyć w organizacji lokalnej.

Osobom, które uzyskały rekomendację do programu stypendialnego serdecznie gratulujemy !!!

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Autor i Partner Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 

Robert Bednarz

Prezes CRI „ANIMUS” w Jeżowem

Warsztaty malarskie w Cholewianej Górze

warsztaty - KMS Cholewiana

Integracyjny Piknik Rodzinny – Jeżowe 2014 za nami

W dniu 13 lipca 2014 r. miał miejsce Integracyjny Piknik Rodzinny – Jeżowe 2014. Piknik zorganizowany został przez Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Jeżowianki” oraz Klub Sportowy „Sparta” Jeżowe. Całe przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia finansowego Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Celem przedsięwzięcia była promocja zasobów obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Jeżowe, integracja środowiska lokalnego, aktywne i konstruktywne spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie talentów sportowych i artystycznych.

Czytaj więcej: Integracyjny Piknik Rodzinny – Jeżowe 2014 za nami

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: