• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Boże Narodzenie 2013

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
aby przyjście na świat Jezusa Chrystusa przyniosło
ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.

Dużo zdrowia, spełnienia marzeń, sukcesów i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.

Miłość, pokój, radość i szczęście
niech Wam towarzyszą i Waszym najbliższym
przez cały Nowy Rok!

Wszystkiego najlepszego
dla wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia „ANIMUS”
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Jeżowe
życzy
Zarząd Stowarzyszenia
Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem

Kolejny projekt Stowarzyszenia „ANIMUS” - wydanie publikacji

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w dniu 3 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem podpisało z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu pod nazwą: Wydanie publikacji promującej walory dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Jeżowe. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj więcej: Kolejny projekt Stowarzyszenia „ANIMUS” - wydanie publikacji

Stypendia na I rok studiów "Dyplom z marzeń" - wyniki

 

Stypendia na I rok studiów Dyplom z marzeń - wyniki

Centrum Ralizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem na posiedzeniu komisji stypendialnej w dniu 2 sierpnia 2013 r. udzieliło rekomendacji maturzystom rocznika 2013 z Gminy Jeżowe do uczestnictwa w programie Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń.

Pierwsze 5 stypendiów, jakie zostaną przyznane, będą to stypendia w ramach programu Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń. Stypendia te będą finansowane ze środków zarządzanych przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz środków własnych Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

Czytaj więcej: Stypendia na I rok studiów "Dyplom z marzeń" - wyniki

Informacja dot. stypendiów

7 osób z terenu gminy Jeżowe (Paweł Piędel, Kamil Bednarz, Łukasz Pasiak, Mariola Bujak, Paulina Koc, Katarzyna Olejarczyk, Grzegorz Głuszak), którym Komisja Stypendialna Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem udzieliła rekomendacji, otrzymało stypendium w wysokości 5.000 zł w ramach Programu Stypendiów Pomostowych na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Szczegółowe informacje

Stypendia na I rok studiów – Dyplom z marzeń

                                                               

Stypendia na I rok studiów – Dyplom z marzeń

Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem zaprasza maturzystów rocznika 2013 z Gminy Jeżowe do uczestnictwa w programie Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń.

Aby móc finansować stypendia, Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem powołało Jeżowski Fundusz Stypendialny „ANIMUS”.

Pierwsze 5 stypendiów, jakie zostaną przyznane, będą to stypendia w ramach programu Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń. Stypendia te będą finansowane ze środków zarządzanych przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz środków własnych Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści rocznika 2013 z terenu Gminy Jeżowe, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie.

W roku akademickim 2013/2014 czekają na Was stypendia,
które będą wypłacane przez 10 miesięcy w wysokości: 500 zł miesięcznie.

Czytaj więcej: Stypendia na I rok studiów – Dyplom z marzeń

Więcej artykułów…

  1. IV Gimnazjalny Piknik Rodzinny

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: