• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Stypendia na I rok studiów – Dyplom z marzeń 2014

 

Stypendia na I rok studiów – Dyplom z marzeń 2014

 

Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem zaprasza maturzystów rocznika 2014 z Gminy Jeżowe do uczestnictwa w programie Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń.

W roku 2014 przyznane zostanie 7 stypendiów, będą to stypendia w ramach  programu  Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń. Stypendia te będą finansowane ze środków zarządzanych przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz środków własnych Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści rocznika 2014 z terenu Gminy Jeżowe, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie.

 

 

Czytaj więcej: Stypendia na I rok studiów – Dyplom z marzeń 2014

Integracyjny piknik rodzinny - Jeżowe 2014

Wielkanoc 2014

Kulturalne inspiracje młodych twórców - informacje o projekcie

Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem złożyło kolejny wniosek, który otrzymał dofinansowanie - tym razem w ramach Ogólnopolskiego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Na realizację projektu: Kulturalne inspiracje młodych twórców,  stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 39941 zł. Na szczególną uwagę zasługuje wynik, jaki osiągnęło Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem: 2 miejsce na liście rankingowej na 1832 organizacje z całej Polski.

Certyfikaty dla naszych Stypendystów

 W dniu 3 stycznia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem, Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem zorganizowało spotkanie ze stypendystami, którzy otrzymali stypendium w ramach programu Stypendiów Pomostowych Dyplom z marzeń.

W ramach spotkania głównym punktem było wręczenie certyfikatów dla 8 osób z terenu Gminy Jeżowe, potwierdzających otrzymane stypendium, stypendyści otrzymali stypendium w wysokości 5.000 zł (500 zł przez 10 miesięcy) na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014.

Czytaj więcej: Certyfikaty dla naszych Stypendystów

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: