• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Nowy album gminy Jeżowe

Ukazał się właśnie piękny album „Gmina Jeżowe – walory dziedzictwa kulturowego i historycznego”. Mógł on powstać dzięki projektowi „Wydanie publikacji promującej walory dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Jeżowe” oraz realizującemu ów projekt Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem z jego prezesem Robertem Bednarzem. W sensie sprawczym oczywiście przygotowanie albumu zawdzięczamy grupie osób – wolontariuszy, którzy podjęli się tego zadania.

 

Nowy album gminy Jeżowe :: Nowy album gminy Jeżowe :: Nowy album gminy Jeżowe :: Nowy album gminy Jeżowe :: Nowy album gminy Jeżowe ::


Projekt był realizowany ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. CRI „ANIMUS” podpisało umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację owego projektu. Grupa osób z różnych miejscowości w gminie Jeżowe, pracujących nad albumem, miała pokazać historię, elementy dziedzictwa kulturowego i współczesnej kultury oraz atrakcyjność gminy w kontekście wydarzeń, ludzi i miejsc, mających związek z wymiarem historyczno-kulturowym.
Promocja pięknie wydanego albumu miała miejsce 21 grudnia 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem. Robert Bednarz, prowadzący spotkanie koordynator projektu, zarazem prezes Stowarzyszenia „Animus”, które go realizowało, wystąpił w jeszcze jednej roli – od niedawna jest bowiem Starostą Niżańskim. Na początku spotkania promocyjnego, na które przybyło wielu gości, głos zabrał dyrektor GCK w Jeżowem – Zbigniew Bednarz, który powitał przybyłych współtwórców albumu i uczestników promocji. Więcej na temat samego projektu i celów przyświecających przygotowaniu tej publikacji powiedział animator przedsięwzięcia wydawniczego – Robert Bednarz. Oddał on następnie głos Ryszardowi Mściszowi, który był redaktorem wydania i tekstu do albumu. Redaktor Mścisz opowiedział krótko o pracach nad albumem, przedstawił koordynatorów odpowiedzialnych za opracowanie materiału dotyczącego poszczególnych miejscowości gminy Jeżowe oraz wskazał pewne trudności, jakie trzeba było pokonać, przygotowując wydanie albumowe.
Robert Bednarz, Zbigniew Bednarz i dyrektorka Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, Krystyna Jabłońska, jako członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Animus”, wręczyli podziękowania dla współtwórców albumu. Na początek jednak albumy i gadżety „Animusa” zostały wręczone włodarzom gminy Jeżowe, której album został poświęcony. Obecny wójt Marek Stępak i jego poprzednik, wieloletni wójt Gabriel Lesiczka, wyrazili swoją radość z pojawienia się pięknego wydawnictwa pokazującego walory „małej ojczyzny”, co w późniejszym wystąpieniu – dziękując jego współtwórcom – obecny wójt wyraźnie zaakcentował. Albumy wraz ze specjalnymi podziękowaniami otrzymali następnie jego główni autorzy: redaktor wydania i koordynator opracowania dotyczącego Jeżowego – Ryszard Mścisz, koordynatorzy Małgorzata Wyka (Stary Nart i Nowy Nart), Justyna Delekta (Cholewiana Góra, Pogorzałka), Anna Partyka (Jata, Sójkowa, Zalesie) i Anna Piędel (Groble, Krzywdy, Sibigi). Specjalne podziękowania od koordynatora projektu Roberta Bednarza otrzymał Zbigniew Bednarz, odpowiadający za fotografie i ich obróbkę, a także odpowiadający za stronę tekstową Ryszard Mścisz. Kolejne podziękowania i albumy przeznaczone zostały dla licznego grona współpracowników, którzy przyczynili się do opracowania materiału na temat poszczególnych miejscowości, m. in. Krzysztof Lesiczka, Józef Kolano, Anna Bednarz, Michał Wasyliszyn, Dominika Gil, Krystyna Jabłońska, Aleksandra Piróg, Marta Kołodziej, Wiesław Szewczyk, Teresa Sitarz, Jagoda Piróg, Józef Zając. Nie wszyscy byli na promocyjnym spotkaniu obecni, jednak albumy z podziękowaniami trafią później także do tych, którzy nie mogli się w tym dniu pojawić.
Uhonorowani w ten sposób autorzy albumu Ryszard Mścisz i Krystyna Jabłońska złożyli także podziękowania panu Robertowi Bednarzowi, który był „sprawcą” całego przedsięwzięcia i koordynował całokształt poczynań nad wydaniem albumu „Gmina Jeżowe – walory dziedzictwa kulturowego i historycznego”. Albumy i gadżety „Animusa” trafiły w tym momencie do wszystkich obecnych na promocji gości, wśród których znaleźli się m.in. radny powiatowy Tomasz Kozak, radni gminy Jeżowe Grzegorz Bieleń, Józef Głuszak, Zbigniew Wyka, Adam Trela, dyrektor ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół w Jeżowem – Stanisław Haduch, dyrektorzy Zespołów Szkół: Zygmunt Kowalski (Stary Nart), Stanisława Ligas (Jata), Grażyna Podedworna (Groble), Katarzyna Sudoł (Jeżowe).
Dla wszystkich współautorów albumu i gości zapewniono smaczny poczęstunek, przy którym toczyły się kuluarowe rozmowy, głównie związane z wydanym albumem i zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia.

 

Ryszard Mścisz

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: