• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Album o gminie Jeżowe - zapowiedź

 

Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem w ciągu ostatnich miesięcy realizowało projekt: Wydanie publikacji promującej walory dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Jeżowe. Był on realizowany ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W tym celu Stowarzyszenie Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem podpisało z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację powyższego projektu. Zakres publikacji obejmuje informacje dotyczące historii, dziedzictwa kulturowego, kultury, a także pokazuje atrakcyjność obszaru przez pryzmat miejsc, ludzi i wydarzeń w aspekcie kulturowym i historycznym.

Mając na uwadze jak najpełniejsze zebranie wszystkich ważnych informacji, Stowarzyszenie „ANIMUS” zaprosiło do współpracy przedstawicieli różnych środowisk. W celu zebrania materiału do albumu zaangażowani zostali wolontariusze (lokalni liderzy, przedstawiciele szkół, władz samorządowych, członkowie stowarzyszeń i inne chętne osoby). Osoby te w pierwszej kolejności gromadziły materiały do albumu, a później wstępnie je opracowywały. W ramach wolontariatu wykonane zostały wszystkie zdjęcia. Nad efektem końcowym tego wydawnictwa pracowali już fachowcy, profesjonaliści.

W najbliższym czasie planowana jest promocja albumu wśród szerszej grupy odbiorców.

 

 
   

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: