• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

 • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

 • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Stypendia na I rok studiów – Dyplom z marzeń 2014

 

Stypendia na I rok studiów – Dyplom z marzeń 2014

 

Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem zaprasza maturzystów rocznika 2014 z Gminy Jeżowe do uczestnictwa w programie Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń.

W roku 2014 przyznane zostanie 7 stypendiów, będą to stypendia w ramach  programu  Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń. Stypendia te będą finansowane ze środków zarządzanych przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz środków własnych Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści rocznika 2014 z terenu Gminy Jeżowe, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie.

 

 

 

W roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia,
które będą wypłacane przez 10 miesięcy w wysokości: 500 zł miesięcznie.


 

Aby ubiegać się o stypendium, należy:

 

1.   być maturzystą z 2014 roku i w tym roku ukończyć szkołę ponadgimnazjalną,

 

2.  zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,

 

3.  pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż
6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

 

4.  pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto (lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności),

 

5.  osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.

 

 

 


Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 

 • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 •  Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 • Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

 

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto należy posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie, która współfinansuje stypendia z własnych środków (czyli Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem).

 

Lista organizacji:                

 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2014/06/OL_2014_XIII_edycja.pdf

 

Przed przystąpieniem do składania swojej aplikacji należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment II, który znajduje się pod adresem:

 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2014/03/Regulamin_seg_2_XIII-edycja.pdf

 

oraz Regulaminem Prac Lokalnej Komisji Stypendialnej Programu „Dyplom z Marzeń” Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

 

Wyłonienie stypendystów odbędzie się w dwóch etapach:

 

 

Aby uzyskać stypendium, należy otrzymać rekomendację Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem. W tym celu do dnia 1 sierpnia lipca 2014 roku należy złożyć formularz zgłoszeniowy w sekretariacie Zespołu Szkół  im. ks. Stanisława Staszica, 37-430 Jeżowe 162aoraz kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód netto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2014 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Jeżowe (może być kopia dowodu osobistego), kopię świadectwa maturalnego i w przypadku posiadania - dokument potwierdzający przyjęcie na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu  oraz numeru telefonu. Złożone wnioski opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.

 

Komisja wyda opinie do dnia 13 sierpnia 2014 roku. Po tym dniu osoby posiadające rekomendację będą mogły składać na stronie www.stypendium-pomostowe.pl wniosek
o stypendium on-line. Termin złożenia upływa w dniu 18 sierpnia 2013 roku godz. 16.00.

 

 • wypełnianie wniosku on-lineo przyznanie stypendium pomostowego przez osoby rekomendowane.  Termin składania wniosku upływa 18 sierpnia 2014 r. o godzinie 16:00.

 

Po wypełnieniu wniosku należy wydrukować kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami, podpisać je oraz złożyć w organizacji lokalnej.

 

 

 

Zanim złożysz wniosek, przeczytaj uważnie Regulamin. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria, przygotuj się do wypełnienia formularzy, gromadząc wcześniej niezbędne dokumenty:

 

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)

 

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),

 

 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,

 

 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu 2014 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, odcinki rent/emerytur),

 

 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.

Potrzebnych informacji udziela Pan Robert Bednarz – osoba koordynująca projekt stypendialny:

tel. 692976579,e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

 

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

 

Partnerzy Programu:

 

Narodowy Bank Polski,

 

Fundacja PZU,

 

Fundacja BGK,

 

Fundacja Wspomagania Wsi,

 

Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.

 

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Patroni medialni: Forum Akademickie, Perspektywy

 

 

 

 

 

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: