• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Certyfikaty dla naszych Stypendystów

 W dniu 3 stycznia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem, Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem zorganizowało spotkanie ze stypendystami, którzy otrzymali stypendium w ramach programu Stypendiów Pomostowych Dyplom z marzeń.

W ramach spotkania głównym punktem było wręczenie certyfikatów dla 8 osób z terenu Gminy Jeżowe, potwierdzających otrzymane stypendium, stypendyści otrzymali stypendium w wysokości 5.000 zł (500 zł przez 10 miesięcy) na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014.

 

Ponadto omówione zostały zasady dalszej współpracy z Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem i z Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości, a także omówione zostały inne możliwości otrzymania wsparcia na dalsze kształcenie.

Spotkanie było również okazją do posłuchania opinii studentów na temat odbywanych studiów oraz zachęcenia ich do angażowania się w działania prospołeczne na rzecz społeczności naszej gminy.

Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów:: Certyfikaty dla naszych Stypendystów::

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: