• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Kolejny projekt Stowarzyszenia „ANIMUS” - wydanie publikacji

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w dniu 3 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem podpisało z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu pod nazwą: Wydanie publikacji promującej walory dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Jeżowe. Projekt realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Wartość projektu wynosi 29.262,40 zł w tym 23.409,92 zł to kwota otrzymanego wsparcia, natomiast 5.852,48 to nasz wkład własny.

Zakres publikacji obejmował będzie informacje dotyczące historii, dziedzictwa kulturowego, kultury, a także będzie pokazywał atrakcyjność obszaru przez pryzmat miejsc, ludzi i wydarzeń w aspekcie kulturowym i historyczny.

Na rzecz zebrania materiału do albumu zaangażowani zostaną wolontariusze (członkowie stowarzyszenia i inne chętne osoby), którzy zbiorą i przygotują dokumentację tekstowo fotograficzną. Dalsza praca zostanie zlecona fachowcom.

Wszystkie osoby chcące zaangażować się w realizację i wydanie powyższej publikacji zapraszamy do współpracy.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: