• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

  • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

  • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Stypendia na I rok studiów "Dyplom z marzeń" - wyniki

 

Stypendia na I rok studiów Dyplom z marzeń - wyniki

Centrum Ralizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem na posiedzeniu komisji stypendialnej w dniu 2 sierpnia 2013 r. udzieliło rekomendacji maturzystom rocznika 2013 z Gminy Jeżowe do uczestnictwa w programie Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń.

Pierwsze 5 stypendiów, jakie zostaną przyznane, będą to stypendia w ramach programu Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń. Stypendia te będą finansowane ze środków zarządzanych przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz środków własnych Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.


O stypendium mogli ubiegać się maturzyści rocznika 2013 z terenu Gminy Jeżowe, którzy dostali się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie. Ponadto musieli pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.120 zł netto, a przede wszystkim osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze.

Do udziału zgłosiło się 14 uczestników. Komisja zweryfikowała formularze wraz z załącznikami pod względem formalnym. Wszyscy uczestnicy spełnili wymogi formalne.

Głównym kryterium, jakie brano pod uwagę, były osiągnięte wyniki w nauce.

Po szczegółowej analizie Komisja Stypendialna Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem postanowiła udzielić rekomendacji następującym osobom:

L.P. IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMELDOWANIA LICZBA PUNKTÓW ZDOBYTYCH Z MATURY
1. Paweł Piędel Jeżowe 736
37-430 Jeżowe
236,8
2. Kamil Bednarz Jeżowe 737
37-430 Jeżowe
202,8
3. Łukasz Pasiak Krzywdy 173 b
37-430 Jeżowe
189,8
4. Mariola Bujak Groble 56
37-430 Jeżowe
181,6
5. Grzegorz Franciszek Głuszak Jeżowe 305
37-430 Jeżowe
173,6

Z uwagi na fakt, iż istnieje prawdopodobieństwo, że następne osoby w kolejności zdobytych punktów uzyskają rekomendację (pod warunkiem otrzymania dodatkowych środków z FEP), komisja postanowiła wyłonić kolejne osoby, które stanowią listę rezerwową:

L.P. IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMELDOWANIA LICZBA PUNKTÓW ZDOBYTYCH Z MATURY
1. Paulina Koc ul. Stara Droga
37-430 Cholewiana Góra
170,8
2. Katarzyna Olejarczyk Jeżowe 595
37-430 Jeżowe
168,4
3. Kinga Kolano Groble 47 c
37-430 Jeżowe
162,4
4. Iwona Drelich Jata 72 a
37-430 Jeżowe
147,6
5. Bożena Wraga Krzywdy 157 b
37-430 Jeżowe
134,4

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment II oraz Regulamin Prac Lokalnej Komisji Stypendialnej Programu „Dyplom z Marzeń” Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

Osoby posiadające rekomendację (5 osób) muszą złożyć na stronie www.stypendium-pomostowe.pl wniosek o stypendium on-line (II etap). Termin złożenia upływa w dniu 14 sierpnia 2013 roku godz. 16.00. Po wypełnieniu wniosku należy wydrukować kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami, podpisać je oraz złożyć w organizacji lokalnej.

Osobom, które uzyskały rekomendację do programu stypendialnego serdecznie gratulujemy !!!

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Autor i Partner Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: