• ,,Georgia, Angus i przytulanki’’ w wykonaniu Młodzieży

 • Medialny wyjazd „młodych z pasją”

 • Znane i mniej znane Twarze Jeżowskiej Kultury

Po przypadkowych i czasami spontanicznie podejmowanych dyskusjach rodziła się potrzeba ludzi młodych, aby razem tworzyć działania, które byłyby pewnymi nowacjami, formą na spełnianie siebie oraz motywowaniem innych do kreowania rzeczywistości. I powstało Stowarzyszenie "Animus"... Stowarzyszenie to w swoich założeniach wpisany ma pewien altruizm na rzecz działań kulturalnych, oświatowych i społecznych. Mam nadzieję, że "Animus" (jak łacińskie pochodzenie słowa wskazuje) będzie ożywiało, inspirowało i pobudzało!

W skrócie

Centrum Realizacji Inicjatyw ANIMUS  - organizacja pozarządowa w Jeżowem, powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 22 grudnia 2011, a do Krajowego Rejestru Sądowego wpisana 25 stycznia 2012.

Kontakt z nami

Centrum Realizacji Inicjatyw "ANIMUS"

Jeżowe 395 a, 37-430 Jeżowe

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Gimnazjaliści z gminy Jeżowe doskonalą twórczy warsztat

15-godzinne warsztaty literackie dla gimnazjalistów z gminy Jeżowe to jedno z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Kulturalne inspiracje młodych twórców”, który jest realizowany przez Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem. Nad tym zadaniem, finansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, czuwa prezes „ANIMUSA” – Robert Bednarz.

 

Warsztaty literackie :: Warsztaty literackie :: Warsztaty literackie :: Warsztaty literackie ::

Stypendia na I rok studiów "Dyplom z marzeń 2014" - wyniki

Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem na posiedzeniu komisji stypendialnej w dniu 7 sierpnia 2014 r. udzieliło rekomendacji maturzystom rocznika 2014 z Gminy Jeżowe do uczestnictwa w programie Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń.

W roku 2014 Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem przyzna 7 stypendiów, będą to stypendia w ramach programu Stypendiów Pomostowych – Dyplom z marzeń. Stypendia te będą finansowane ze środków zarządzanych przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz środków własnych Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

O stypendium mogli ubiegać się maturzyści rocznika 2014 z terenu Gminy Jeżowe, którzy dostali się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie. Ponadto musieli pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, a przede wszystkim osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze.

Do udziału zgłosiło się 12 uczestników. Komisja zweryfikowała formularze wraz z załącznikami pod względem formalnym. Wszyscy uczestnicy spełnili wymogi formalne.

Jako główne kryteria analizowano przede wszystkim osiągnięte wyniki w nauce.

Po szczegółowej analizie Komisja Stypendialna Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem postanowiła udzielić rekomendacji następującym osobom:

  • Kamila Grabiec - Jeżowe - 201,40pkt
  • Agata Delekta - Cholewiana Góra - 195,40 pkt
  • Adam Węglarz - Groble - 188,20 pkt
  • Kinga Niedziałek - Jata - 182 pkt
  • Bernadeta Rychlak - Jeżowe - 175,60 pkt
  • Damian Mścisz - Jeżowe - 172,20 pkt
  • Sylwia Rychlak - Jeżowe - 157 pkt

 

Komisja pracowała w oparciu o Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 – segment II oraz Regulamin Prac Lokalnej Komisji Stypendialnej Programu „Dyplom z Marzeń” Centrum Realizacji Inicjatyw „ANIMUS” w Jeżowem.

Osoby posiadające rekomendację (wskazane 7 osób) muszą złożyć na stronie www.stypendium-pomostowe.pl wniosek o stypendium on-line (II etap). Termin złożenia upływa w dniu 18 sierpnia 2014 roku godz. 16.00.

Po wypełnieniu wniosku należy wydrukować kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami, podpisać je oraz złożyć w organizacji lokalnej.

Osobom, które uzyskały rekomendację do programu stypendialnego serdecznie gratulujemy !!!

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Autor i Partner Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 

Robert Bednarz

Prezes CRI „ANIMUS” w Jeżowem

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: